Aktualności

NABÓR w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

06-03-2022

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 1 marca 2022 roku ogłasza VIII nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nabór jest uruchomiony dla: 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” cel szczegółowy „Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej” (dostępna w VIII naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 95 000,00* EUR) Czas trwania naboru od 01.03.2022 do 10.03.2022 do godziny 15:00

Zobacz więcej

Wydłużono termin składania wniosków dla naboru – 1 osi Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

05-11-2021

Ze względu na liczne prośby potencjalnych Wnioskodawców Stowarzyszenie Region Beskidy wydłuża Nabór uruchomiony dla: – 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w IX naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 550 000,00 EUR) Wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów do 16 listopada 2021 r. do g. 15:00. Czas trwania naboru wydłużony od 28.09.2021 do 16.11.2021 do godziny 15:00

Zobacz więcej

KOLEJNY NABÓR w ramach 1 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

06-10-2021

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 28 września 2021 roku ogłasza IX nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nabór jest uruchomiony dla: 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”

Zobacz więcej

KOLEJNY NABÓR w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

16-03-2021

KOLEJNY NABÓR w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zobacz więcej

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.