NABÓR w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
06-03-2022

Nabór jest uruchomiony dla:

3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” cel szczegółowy „Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej” (dostępna w VIII naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
95 000,00* EUR)

Czas trwania naboru

od 01.03.2022 do 10.03.2022 do godziny 15:00

Więcej na stronie Stowarzyszenia "Region Beskidy"

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.