Vítajte v servise Euroregiónu

Tento servis slúži na vyplňovanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020

Aby ste mohli vyplniť vyššie uvedenú žiadosť najskôr sa musíte zaregistrovať a v servise.

Generátor žiadostí a vyúčtovaní spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja) v 85 % v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 a v 15 % zo štátneho rozpočtu