Informácie a pravidlá

Informácie a pravidlá

Generátor žiadostí a vyúčtovaní spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja) v 85 % v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 a v 15 % zo štátneho rozpočtu