Promocja

Zasady promowania mikroprojektów

Korzystając z unijnego wsparcia Beneficjent ma obowiązek informowania o uzyskanym dofinansowaniu.  Zakres takiej informacji przekazywanych w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i komunikacyjnych obejmuje co najmniej: nazwę programu Interreg Polska-Słowacja oraz nazwę funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, z którego pochodzą środki.
Należy przy tym używać odpowiednich znaków, wzorów i szablonów graficznych. Ważne są nie tylko same znaki i treść, ale również ich rozmiar, układ i kolorystyka.
Szczegółowy opis obowiązków w zakresie informacji i promocji znajduje się w Poradniku z zakresu informacji i promocji.

Zintegrowany logotyp programu Interreg Polska-Słowacja składa się z: elementu graficznego nawiązującego do okresu programowania 2007-2013, nazwy programu, godła Unii Europejskiej oraz nazwy funduszu.

 poland-slovakia_kolor    poland-slovakia_bw

 

Należy zawsze wykorzystywać logotypy z plików umieszczonych do pobrania na stronie programu. Modyfikacja logotypu programu jest niedozwolona.

Poniżej zamieszczone są zestawy logotypów (do pobrania w różnych formatach)

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.