KOLEJNY NABÓR w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
16-03-2021

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 18 lutego 2021 roku ogłasza VII nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na mikroprojekty indywidualne.

Nabór jest uruchomiony dla:

– 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” cel szczegółowy „Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej” (dostępna w VII naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 240 000,00 EUR*)

Czas trwania naboru 

od 18.02.2021 do 19.04.2021 do godziny 15:00

 

więcej na stronie

http://www.euroregion-beskidy.pl/2021/02/18/kolejny-nabor-w-ramach-3-osi-priorytetowej-programu-wspolpracy-transgranicznej-interreg-v-a-polska-slowacja-2014-2020/

 

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.