Aktualności

Komunikaty w związku z COVID-19

16-03-2021

Komunikaty w związku z COVID-19 W związku z ogłoszoną pandemią przypominamy, iż wszelkie Komunikaty związane z wdrażaniem, realizcją projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zamieszczane są zamieszczane przez Wspólny Sekretariat Techniczny na stronie programu: https://pl.plsk.eu/komunikaty-w-zwiazku-z-covid-191 oraz na bieżąco w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie Euroregionu Beskidy

Zobacz więcej

wydłużony termin składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 3 osi priorytetowej

04-08-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” przedłuża termin składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” do 31 sierpnia br.

Zobacz więcej

Kolejne nabory Euroregionu Beskidy

26-06-2020

KOLEJNE NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW Czas trwania naboru: od 26.06.2020 r - 07.08.2020 r. do godziny 15:00

Zobacz więcej

Podręcznik beneficjenta wraz z załącznikami - AKTUALIZACJA

03-03-2020

17.02.2020 Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w Podręczniku beneficjenta - rozdział 6.3 Zmiany w projekcie oraz zmiany w Załączniku nr 14 „Zasady realizacji Projektów Parasolowych” – rozdział...

Zobacz więcej

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.