Aktualności

III NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

09-02-2018

Stowarzyszenie „Region Beskidy we współpracy ze Samorządowym Krajem Żylińskim z dniem 9 lutego 2018 roku” ogłasza III nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nabór jest uruchomiony dla: – 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w III naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Euroregionu Beskidy – 1 542 562,80 EUR, oraz – 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w III naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Euroregionu Beskidy – 100 532,31 EUR). Czas trwania naboru od 09.02.2018 do 13.04.2018 do godz. 15:00

Zobacz więcej

II NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

07-02-2017

Stowarzyszenie „Region Beskidy” we współpracy z Samorządowym Krajem Żylińskim z dniem 7 lutego 2017 roku ogłasza II nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Zobacz więcej

Euroregion Beskidy - Jak przygotować budżet zadaniowy w mikroprojekcie

19-08-2016

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją „Jak przygotować budżet zadaniowy”, której celem jest ułatwienie prac nad budżetem w Państwa mikroprojektach. Jest to uproszczony przykład pokazujący zasadę konstruowania budżetu zadaniowego. W kwestiach szczegółowych lub problematycznych zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura.

Zobacz więcej

Euroregion Beskidy - Instrukcja wypełniania wniosku do dofinansowanie mikroprojektu

18-08-2016

Instrukcja wypełnienia Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 obowiązująca w projekcie parasolowym: Euroregion-Beskidy - Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie.

Zobacz więcej

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.