Aktualności

Generator wniosków i rozliczeń Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020; film instruktazowy jak wypełnić wniosek

17-08-2016

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego z serii filmu instruktażowego, który w krótkim czasie zapozna Państwa z nowym narzędziem jakim jest Generator Wniosków i Rozliczeń Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Generator zaprojektowany został w celu ułatwienia poprawnego przygotowania przez Wnioskodawców/ Beneficjentów wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Programu Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020 i dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz późniejszego monitorowania i rozliczania mikroprojektów.

Zobacz więcej

Euroregion Beskidy - Kurs obowiązujący dla I naboru mikroprojektów INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

17-08-2016

Kurs obowiązujący dla I naboru mikroprojektów INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

Zobacz więcej

Euroregion Beskidy - Zaproszenie do konsultacji koncepcji mikroprojektów

17-08-2016

Zaproszenie do konsultacji koncepcji mikroprojektów

Zobacz więcej

Procedura skargowa dla mikroprojektów w Programie Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

17-08-2016

Zgodnie z obowiązującymi w Programie INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dokumentami, w tym Podręcznik mikrobeneficjenta, Wnioskodawcy mikroprojektu przysługuje prawo wniesienia skargi, jeżeli w jego opinii ocena/wybór mikroprojektu nie był zgodna z procedurami oceny/wyboru zawartymi w dokumentach dotyczących naboru mikroprojektów.

Zobacz więcej

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.